Lexmark MX710de/MX711de

Görüntüleme ünitesi değişim işlemi nasıl yapılır?

Görüntüleme ünitesini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Ön kapağı kaldırın ve ardından çok amaçlı besleyici kapağını aşağı çekin.

  2. Yeşil kolu kullanarak kartuşu yazıcıdan dışarı çıkartın.

  3. Yeni kolu kullanarak eski görüntüleme ünitesini yazıcıdan dışarı çıkartın.

  4. Yeni görüntüleme ünitesi üzerindeki bütün bantları ve plastik kilitleri sökün.

  5. Görüntüleme ünitesini uzun süre doğrudan ışığa maruz bırakmayın. Görüntüleme ünitesinin resimde gösterilen parçasına dokunmayın.

  6. Görüntüleme ünitesini yazıcıya yerleştiriniz.

  7. Kartuşun yan raylarını yazıcının içindeki yan rayların üzerindeki oklarla hizalayarak toner kartuşunu yazıcıya yerleştirin.

  8. Çok amaçlı besleyici kapağını ve cihazın ön kapağı kapatın.

Notlar

  • Görüntüleme ünitesinin tamamen yerine oturduğundan emin olun.
  • Kartuşun tamamen yerine oturduğundan emin olun.


ddd