PROFESYONEL HİZMETLER

Profesyonel hizmetler

    Birçok organizasyon için özel baskı çözümleri geliştirerek elde ettiğimiz kapsamlı teknoloji anlayışımız ve benzersiz, endüstriye özgü bilgi birikimimiz sayesinde, Bilar, baskı ortamınızdaki gizli fırsatları ortaya çıkarmanıza ve şirketinizdeki bilgi akışını düzene sokacak stratejileri ve süreçleri uygulamaya koymanıza yardımcı olacak uzmanlığa sahiptir.

Şirketimizin danışmanlık kolu olan Bilar Profesyonel Hizmetler, baskı ortamınızda verimliliği artıracak ve giderleri düşürecek pratik çözümler tasarlamak ve sunmak için, size özgü iş durumuna Bilar uzmanlığını getirir. Profesyonel Hizmetler değerlendirme ve değerleme danışmanlık hizmetlerinden, sistem tasarımı ve uygulaması düzenlemelerine kadar, çeşitli hizmetleri kapsar ve üç farklı biçimde sunulur:

Keşif Programları

    Birçok organizasyon belge yaşam döngüsünün ve baskı ile ilgili hizmetlerin, karlılıkları üzerindeki etkisini küçümser. Sadece sermaye yatırımları ve işletme giderleri etkilenmekle kalmaz ve kullanıcı verimliliği ve memnuniyet düzeylerinin de, işletme sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Ağınızın ve doğrudan bağlı yazıcılar, fotokopi cihazları, faks ve tarayıcı cihazların verimliliğini arttırmak, doğrudan verimlilikte artışlar olmasını sağlayabilir.

Çözüm Geliştirme ve Bütünleştirme

    Birçok rutin baskı işlem görevi otomasyona uygundur ve personelinize daha önemli sorunlara odaklanabilme şansı sunar. Kuruluş genelinde verimlilik ve maliyet tasarrufları elde etmek ve organizasyonunuzu daha verimli ve rekabetçi kılmak için bilgi paylaşımı hızını arttıran kağıttan dijitale geçiş çözümleriyle, Bilar organizasyonunuzda yoğun bir şekilde yazdırma yapılan belge süreçlerini otomatik hale getirecek uzmanlığı sunar.

Satış Mühendisleri

    Bilar yazdırma ve iş akışı çözümlerinin neden olduğu karmaşaları kabul eder ve bu karmaşaları anlamak için çalışır. Bilar’ın danışmanlık hizmeti veren teknik destek ekibi baskı hacmini azaltma, güvenli yazdırma, güvenlik, süreç basitleştirme, uygulamalar ve cihaz konsolidasyonu konularını hedef almaya hazırdır.